รายชื่อผู้เสนอราคา

วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:57 น. ทศพักตร์ ใบปอด
พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0B1MWnw3lyz50bE14cEhuaGZZSDg/edit?usp=sharing

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2014 เวลา 13:32 น.