ประกาศใช้ข้อบัญัติปีงบประมาณ 2560

วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม 2016 เวลา 11:23 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์  เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  +++รายละเอียด +++