ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 14:25 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์

เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก(ดีเซล) บรรทุกน้ำ   download